Lesjaskog viltlag SA og Lesjaskog heimrast

 

Lesjaskog Viltlag SA vart stifta i 2012 og er en sammenslutning av grunneiere med jord og skogbrukseiendommer i Lesjaskog sogn i Lesja. Viltlagets område er på ca. 130 000 daa.

Viltlagets styre har fem medlemmer som blir valt på årsmøte. Leiar blir valt av årsmøtet mens nestleiar blir valt av styret.

Lesjaskog Heimrast vart stifta i 1975, og er et sameie som tilligger enkelte gårdsbruk i Lesja kommune. Heimrasten er på ca 260.000 daa.

Heimrastens styre har fem medlemmer som blir valt på årsmøte. Leiar blir valt av årsmøtet mens nestleiar blir valt av styret.

Sekretær/kasserar er tilsett av styret i Lesjaskog Viltlag og har ansvar for driften av Viltlaget og Heimrasten. 

Lesjaskog sogn ligger ca 40 mil fra Oslo, ca 20 mil fra Lillehammer, ca 23 mil fra Trondheim, og ca 12 mil fra Molde. Lesjaskog ligger øverst i Gudbrandsdalen, ca 600 moh i overgangen mellom øst- og vestlandet. Videre mot vest etter E136 kommer du til Romsdalen og Åndalsnes.

 

Nyheter

-Protokoller årsmøter for 2018 finner du under fanen: for medlemmer/ eiere
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt 

Søknadsfrister