Jakt

Lesjaskog Viltlag har jakt på elg, hjort, rådyr, bever og småvilt.

 

Lesjaskog Heimrast har jakt på villrein og småvilt.

Nyheter

-Protokoller årsmøter for 2018 finner du under fanen: for medlemmer/ eiere
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt 

Søknadsfrister