Elg- og hjortejakt

Viltlaget organiserer elg- og hjortejakt på viltlagets areal. Området har de siste årene vært delt i 6 jaktfelt. Jakta er forbeholdt innenbygdsboende jaktlag. Alle rettighetshaverne i Lesja har gått sammen om felles forvaltning av elg og hjort, gjennom Lesja elgutvalg.

Det stilles krav om at alle som deltar på elg- og hjortejakt må ha dokumentert 60 treningsskudd ved siden av bekreftet bestått storviltprøve.

Priser:
Det er fastsatt følgende priser (gjelder fra 2017):

Elg og hannhjort:
kr. 68,- pr. kg.

Hind og hjortekalv
kr. 58,- pr. kg
.

JAKT 2017-2019
Følgende felt lyses ut for 3 år: 
1. Rånåfeltet
2. Storlie
3. Grøna- Nordre Hyrjon
4. Nordre Hyrjon- Sognegrense
5. Møre grense- Brandliåe
6. Brandliåe- Sognegrense


Jakttid:

Elg: 25/9 – T.O.M 1/11.
Hjort: 1/9 – T.O.M 23/12.
Søknad om elg og hjort-jakt må være sekretær i hende innen 10. mai 2017!
Oppgi felt i prioritert rekkefølge, jaktleder og jegere,
Lesjaskog Viltlag v/ Elise Skarphol, Stranvegen 9, 2668 Lesjaskog

Det vil bli pådelt 1 rådyrkort for alle felt, for kr. 300.

 

Hjortefall

Nyheter

-Protokoller årsmøter for 2018 finner du under fanen: for medlemmer/ eiere
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt 

Søknadsfrister