Rådyr

Viltlaget har ei årlig varierende kvote, antall dyr fastsettes av Lesja elgutvalg. Bestanden har de siste åra vært økende.


Jakttider:
Bukkejakt: 10/8 - 20/9 (søknadsfrist 1. juni)
Ordinær jakt:  25/10 - 20/12

Priser:
Innenbygds: kr. 300 pr. kort.
Utenbygds:  kr. 1000 pr. kort

Utenbygds må kjøpe nytt kort for kvar periode.
Innenbygdskort gjelder for begge perioder.

Hugs krav om ettersøkshund og bekreftet bestått
storviltprøven ved bukkejakt og ordinær rådyrjakt
med rifle!

 

 
 

Nyheter


JAKTPAKKER VILLREINJAKT 2019
Se jakt/ villrein for mer info

-Innkalling til årsmøte for 2018 med revidert regnskap og valgkomiteens innstilling finnes under fanen: for eiere medlemmer
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt


 

 

 

Søknadsfrister

 Jakt på rein: 1 mai

 Jakt på småvilt: 1 juni