Kontakt

 

Formann:    Frank Mølmen        tlf : 907 22 667

Sekretær:   Per Inge Skotte       tlf : 971 20 056
                                                   Mail

Postadresse: Lesjaskog Viltlag / Heimrast

                        co/ Sekretær Per Inge Skotte

                        Myravegen 13

                        2668 Lesjaskog

                        

Nyheter


JAKTPAKKER VILLREINJAKT 2019
Se jakt/ villrein for mer info

-Protokoller årsmøter for 2018 finner du under fanen: for medlemmer/ eiere
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt 

Søknadsfrister

 Jakt på rein: 1 mai

 Jakt på småvilt: 1 juni