For medlemmer / eiere

Årsmøtepapirer med revidert regnskap til årsmøtet 10 april 2019:
       Lesjaskog Viltlag   
  her       

       Lesjaskog Heimrast her

Protokoller

Protokoll årsmøte 2018 Lesjaskog Viltlag SA finn du: her

Protokoll årsmøte 2018 Lesjaskog Heimrast finn du her: her

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2018 Lesjaskog Heimrast finner du her.

Protokoll årsmøte 2017 Lesjaskog Viltlag finner du her.

Protokoll årsmøte 2017 Lesjaskog Heimrast finner du her.

Protokoll årsmøte 2016 Lesjaskog Viltlag finner du ved å trykke her.

Protokoll årsmøte 2016 Lesjaskog Heimrast finner du ved å trykke her.

Nyheter

-Protokoller årsmøter for 2018 finner du under fanen: for medlemmer/ eiere
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt 

Søknadsfrister