For medlemmer / eiere

Årsmøtepapirer med revidert regnskap til årsmøtet 10 april 2019:

       Lesjaskog Viltlag finner du her
       
       Lesjaskog Heimrast finner du herÅrsmøte innkalling 2017 viltlag finner du her.

Årsmøte innkalling 2017 heimrast finner du her.
          

Protokoller

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2018 Lesjaskog Heimrast finner du her.

Protokoll årsmøte 2017 Lesjaskog Viltlag finner du her.

Protokoll årsmøte 2017 Lesjaskog Heimrast finner du her.

Protokoll årsmøte 2016 Lesjaskog Viltlag finner du ved å trykke her.

Protokoll årsmøte 2016 Lesjaskog Heimrast finner du ved å trykke her.

Nyheter


JAKTPAKKER VILLREINJAKT 2019
Se jakt/ villrein for mer info

-Innkalling til årsmøte for 2018 med revidert regnskap og valgkomiteens innstilling finnes under fanen: for eiere medlemmer
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt


 

 

 

Søknadsfrister

 Jakt på rein: 1 mai

 Jakt på småvilt: 1 juni