Hytter

Lesjaskog Heimrast har 2 buer som står åpne for allmenheten. Disse kan brukes mot å betale kr. 75 pr person/natt. Betales til kontonr. 1503.95.67900

Buene er:
Herrahøbue - 4 sengeplasser, ved og gass.
Grønbogen  - 4 sengeplasser, ved og gass.

Nyheter

-Protokoller årsmøter for 2018 finner du under fanen: for medlemmer/ eiere
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt 

Søknadsfrister