Bever

Det er tilhold av bever langs Lågen, i Lesjaskogsvatnet og Rauma med sidevassdrag. Viltlaget har felles driftsplan sammen med Lesja Grunneierlag på bever.  

Jakttida er fra 1. oktober til 15. mai.

Nyheter


JAKTPAKKER VILLREINJAKT 2019
Se jakt/ villrein for mer info

-Protokoller årsmøter for 2018 finner du under fanen: for medlemmer/ eiere
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt 

Søknadsfrister

 Jakt på rein: 1 mai

 Jakt på småvilt: 1 juni