Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

Jakt

Lesjaskog Viltlag har jakt på elg, hjort, rådyr, bever og småvilt. Lesjaskog Heimrast har jakt på villrein og småvilt.

ROVVILT

All jakt eller fangst på rovdyr krever grunneier eller rettighetshavers tillatelse. For innenbygdsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500 for rødrev og mår,

Les mer »

SMÅVILT

Småviltjakt 2024 Småviltjakt- regler finner du: Her Søknadsfrist 1.juni NB! Til info så vil ikke kortene utstedes/jakt tildeles før etter årets rypetelling, da bestanden har

Les mer »

BEVER

Det er tilhold av bever langs Lågen, i Lesjaskogsvatnet og Rauma med sidevassdrag. Viltlaget har felles driftsplan sammen med Lesja Grunneierlag på bever. Jakttida er

Les mer »

RÅDYR

Viltlaget har ei årlig varierende kvote, antall dyr fastsettes av Lesja elgutvalg. Bestanden har de siste åra vært økende. Jakttider: Bukkejakt: 10/8 – 20/9 (søknadsfrist

Les mer »

VILLREINJAKT

Områdene vi har kort på er Reinheimen og Snøhetta Vest. Priser jakt 2024: Korttype Innenbygds     Utenbygds     Fritt kort 3000 9600 Kluftbukk/

Les mer »

ELG- OG HJORTEJAKT

Viltlaget organiserer elg- og hjortejakt på viltlagets areal. Området har de siste årene vært delt i 6 jaktfelt. Jaktlag bestående av innenbygdsboende blir prioritert .

Les mer »