Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

Jakt

Lesjaskog Viltlag har jakt på elg, hjort, rådyr, bever og småvilt. Lesjaskog Heimrast har jakt på villrein og småvilt.

ROVVILT

All jakt eller fangst på rovdyr krever grunneier eller rettighetshavers tillatelse. For innenbygdsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500 for rødrev og mår,

Les mer »

SMÅVILT

Småviltjakt 2019 Småviltjakt- regler 2019 finner du: Her Reglar for jakt og fangst på småvilt hos Lesjaskog Viltlag og Heimrast: Viltlagets område er ca. 130 000 da

Les mer »

BEVER

Det er tilhold av bever langs Lågen, i Lesjaskogsvatnet og Rauma med sidevassdrag. Viltlaget har felles driftsplan sammen med Lesja Grunneierlag på bever. Jakttida er

Les mer »

RÅDYR

Viltlaget har ei årlig varierende kvote, antall dyr fastsettes av Lesja elgutvalg. Bestanden har de siste åra vært økende. Jakttider: Bukkejakt: 10/8 – 20/9 (søknadsfrist

Les mer »

VILLREINJAKT

Vi ber om at de som er interesserte i jaktpakker på rein i 2020 melder seg innen 1.april. Pakkene inneholder 3 dyr (fritt, simle/ungdyr, kalv).

Les mer »

ELG- OG HJORTEJAKT

Viltlaget organiserer elg- og hjortejakt på viltlagets areal. Området har de siste årene vært delt i 6 jaktfelt. Jakta er forbeholdt innenbygdsboende jaktlag. Alle rettighetshaverne

Les mer »