Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

Jakt

Lesjaskog Viltlag har jakt på elg, hjort, rådyr, bever og småvilt. Lesjaskog Heimrast har jakt på villrein og småvilt.

Ingen rypejakt i 2024

Det vil i første omgang ikke bli åpnet for rypejakt på Lesjaskog Heimrast sitt område, for annet enn innenbygds jegere i 2024. Dette på grunn

Les mer »

ROVVILT

All jakt eller fangst på rovdyr krever grunneier eller rettighetshavers tillatelse. For innenbygdsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500 for rødrev og mår,

Les mer »

SMÅVILT

Småviltjakt 2024 Småviltjakt- regler finner du: Her Søknadsfrist 1.juni NB! Til info så vil ikke kortene utstedes/jakt tildeles før etter årets rypetelling, da bestanden har

Les mer »

BEVER

Det er tilhold av bever langs Lågen, i Lesjaskogsvatnet og Rauma med sidevassdrag. Viltlaget har felles driftsplan sammen med Lesja Grunneierlag på bever. Jakttida er

Les mer »

RÅDYR

Viltlaget har ei årlig varierende kvote, antall dyr fastsettes av Lesja elgutvalg. Bestanden har de siste åra vært økende. Jakttider: Bukkejakt: 10/8 – 20/9 (søknadsfrist

Les mer »

VILLREINJAKT

Områdene vi har kort på er Reinheimen og Snøhetta Vest. Priser jakt 2024: Korttype Innenbygds     Utenbygds     Fritt kort 3000 9600 Kluftbukk/

Les mer »