Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

Jakt, fiske og friluftsliv i storslagen natur!

LESJASKOG VILTLAG SA OG LESJASKOG HEIMRAST

Lesjaskog Viltlag SA vart stifta i 2012 og er en sammenslutning av grunneiere med jord og skogbrukseiendommer i Lesjaskog sogn i Lesja. Viltlagets område er på ca. 130 000 daa.

Viltlagets styre har fem medlemmer som blir valt på årsmøte. Leiar blir valt av årsmøtet mens nestleiar blir valt av styret.

Lesjaskog Heimrast vart stifta i 1975, og er et sameie som tilligger enkelte gårdsbruk i Lesja kommune. Heimrasten er på ca 260.000 daa.

Heimrastens styre har fem medlemmer som blir valt på årsmøte. Leiar blir valt av årsmøtet mens nestleiar blir valt av styret.

Sekretær/kasserar er tilsett av styret i Lesjaskog Viltlag og har ansvar for driften av Viltlaget og Heimrasten.

Lesjaskog sogn ligger ca 40 mil fra Oslo, ca 20 mil fra Lillehammer, ca 23 mil fra Trondheim, og ca 12 mil fra Molde. Lesjaskog ligger øverst i Gudbrandsdalen, ca 600 moh i overgangen mellom øst- og vestlandet. Videre mot vest etter E136 kommer du til Romsdalen og Åndalsnes.

Nyheter

Flere nyheter: HER