Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

For medlemmer/eiere

Årsmøtepapirer for 2019 vil etterhvert komme her

Årsmøtepapirer med revidert regnskap til årsmøtet 10.april 2019:
Lesjaskog Viltlag: her
Lesjaskog Heimrast her

Protokoller:

Protokoll årsmøte 2018 Lesjaskog Viltlag SA: her

Protokoll årsmøte 2018 Lesjaskog Heimrast: her

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2018 Lesjaskog Heimrast: her

Protokoll årsmøte 2017 Lesjaskog Viltlag SA: her

Protokoll årsmøte 2017 Lesjaskog Heimrast: her