Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

Fiske

et er gode muligheter for fiske i Lesjaskog sogn, både etter dalføret og i fjellet. Fisket administreres av Lesjaskogsvatnet Fiskeforening .

Fiskekort fås kjøpt på de fleste lokalbutikker og campingplasser, eller på inatur.no.

På Lesjaskogsvatnet, Fremre Bøvervatn og Bøvertjønnene har utenbygdsboende anledning til å fiske med stang, og med oter om de kjøper et av kortene som inkluderer dette. I resten av området bare med stang.

Årlig fast bosatte fra og med Sanden til og med Stueflotten har anledning til å kjøpe kort til innenbygds pris.
Eigarar av fritidseigendommar i Lesjaskog sogn (f.o.m Sanden t.o.m Stueflotten) har anledning til å fiske
med garn i Lesjaskogvatnet, Herrahøtjønn, Fremre Bøvervatn og Bøvertjønnene om dei kjøper kort som
inkluderer dette. Se tider og regler her.