Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

BEVER

Det er tilhold av bever langs Lågen, i Lesjaskogsvatnet og Rauma med sidevassdrag. Viltlaget har felles driftsplan sammen med Lesja Grunneierlag på bever.

Jakttida er fra 1. oktober til 15. mai.

<– Tilbake