Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

RÅDYR

Viltlaget har ei årlig varierende kvote, antall dyr fastsettes av Lesja elgutvalg. Bestanden har de siste åra vært økende.

Jakttider:
Bukkejakt: 10/8 – 20/9 (søknadsfrist 1. juni)
Ordinær jakt:  25/10 – 20/12

Priser:
Innenbygds: kr. 300 pr. kort.
Utenbygds:  kr. 1000 pr. kort

Utenbygds må kjøpe nytt kort for kvar periode.
Innenbygdskort gjelder for begge perioder.

Hugs krav om ettersøkshund og bekreftet bestått
storviltprøven ved bukkejakt og ordinær rådyrjakt
med rifle!

<– Tilbake