Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

SMÅVILT

Småviltjakt 2023

Småviltjakt- regler finner du: Her

Søknadsfrist 1.juni

Reglar for jakt og fangst på småvilt hos Lesjaskog Viltlag og Heimrast:

Viltlagets område er ca. 130 000 da

Heimrasten er på ca. 260 000 da

Jaktterrenget ligger på begge sider av dalføret fra Møre og Romsdal fylkesgrense  og forbi Lesjaverk (se kart).

Ca. 264 km2 av arealet ligger over 900 m.o.h. og ca. 138 km2 av arealet ligger i skogsterreng.


1. Jaktbare arter:
Lirype, fjellrype, orrfugl, kråke, skjære, ringdue, gråtrost, rødvingetrost, rugde, grågås, kanadagås, toppand, stokkand, krikkand, kvinand, siland, laksand, brunnakke, hare, mår, rødrev, røyskatt, villmink, grevling, samt fremmede/introduserte arter.


2. Jakttider:

Rypejakt:
Innenbygds:                           15.09 – 23.12.
Utenbygds:                             20.09 – 11.10

Harejakt («over skoggrensa»):
Utan hund:               som rypejakt
Med hund:                ikke jakt med hund


Småviltjakt «under skoggrensa»:

Jakttid: 01.11. – 20.12. (kun innenbygds)
Priser: 400,-

<– Tilbake