Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

SMÅVILT

Småviltjakt 2019

Småviltjakt- regler 2019 finner du: Her

Reglar for jakt og fangst på småvilt hos Lesjaskog Viltlag og Heimrast:

Viltlagets område er ca. 130 000 da

Heimrasten er på ca. 260 000 da

Jaktterrenget ligger på begge sider av dalføret fra Møre og Romsdal fylkesgrense  og forbi Lesjaverk (se kart).

Ca. 264 km2 av arealet ligger over 900 m.o.h. og ca. 138 km2 av arealet ligger i skogsterreng.


1. Jaktbare arter:
Lirype, fjellrype, orrfugl, kråke, skjære, ringdue, gråtrost, rødvingetrost, rugde, grågås, kanadagås, toppand, stokkand, krikkand, kvinand, siland, laksand, brunnakke, hare, mår, rødrev, røyskatt, villmink, grevling, samt fremmede/introduserte arter.


2. Jakttider:

Rypejakt:
Innenbygd utan hund:                     14.09 – 23.12.
Utenbygds utan hund:                     18.09 – 13.10
Innen-/utenbygdsboende med hund: 18.09 – 13.10.


Harejakt («over skoggrensa»):
Utan hund:               som rypejakt
Med hund:                ikke jakt med hund


Orrfugl og Tiurjakt:
(Tiur- kun 10 kort i 2019)

Jakttid: 01.11. – 20.12. (kun innenbygds)
Priser: 400,-

<– Tilbake