Ordinær reinsjakt

Trukket! De som har fått kort har fått tilsendt mail. Ordinære jaktkort på rein kan nå søkes på, ved å sende epost til post@lesjaskogjakt.no. Hvis det kun ønskes jakt på et av områdene, spesifiser dette i søknaden. Søknadsfrist 02.mai.

Forbud mot jakt på fugl

På grunn av påvist fugleinfluensa i Norge, er det nå et midlertidig forbud mot å jakte på storskarv, kråke, skjære, ravn og andefugler. Se link for mer informasjon https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/informasjon_til_jegere.41433