Årsmøte for 2023

Årsmøtet for 2023 holdes Mandag 29.04 kl 19.00 / 20.00 på Lesjaskog skule. Saker til årsmøtet meldes inn før 3.april Årsmøtepapirer blir å finne på heimesida fra 15.april