Ingen rypejakt i 2024

Det vil i første omgang ikke bli åpnet for rypejakt på Lesjaskog Heimrast sitt område, for annet enn innenbygds jegere i 2024. Dette på grunn av synkende tall i bestanden de siste årene. Det kan eventuelt bli aktuelt og åpne opp for jakt i oktober, hvis tellingene for året skulle vise seg å være særdeles […]

Villreinjakt 2024 er trukket

De ordinære kortene på villrein er nå trukket, og de som har vært heldige og fått tildelt har fått epost om dette.