Ordinær reinsjakt

Trukket! De som har fått kort har fått tilsendt mail. Ordinære jaktkort på rein kan nå søkes på, ved å sende epost til post@lesjaskogjakt.no. Hvis det kun ønskes jakt på et av områdene, spesifiser dette i søknaden. Søknadsfrist 02.mai.