ROVVILT

All jakt eller fangst på rovdyr krever grunneier eller rettighetshavers tillatelse. For innenbygdsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500 for rødrev og mår, kr 200 for mink og røyskatt, samt kr 50 for kråke og ravn. Det er ikke lenger skuddpremie på skjære, gråmåke og svartbak Felte dyr kan vises fram på Fjellstyre sitt […]

SMÅVILT

Småviltjakt 2024 Småviltjakt- regler finner du: Her Søknadsfrist 1.juni NB! Til info så vil ikke kortene utstedes/jakt tildeles før etter årets rypetelling, da bestanden har vært lav de siste årene. Reglar for jakt og fangst på småvilt hos Lesjaskog Viltlag og Heimrast: Viltlagets område er ca. 130 000 da Heimrasten er på ca. 260 000 da Jaktterrenget […]

BEVER

Det er tilhold av bever langs Lågen, i Lesjaskogsvatnet og Rauma med sidevassdrag. Viltlaget har felles driftsplan sammen med Lesja Grunneierlag på bever. Jakttida er fra 1. oktober til 15. mai.

RÅDYR

Viltlaget har ei årlig varierende kvote, antall dyr fastsettes av Lesja elgutvalg. Bestanden har de siste åra vært økende. Jakttider: Bukkejakt: 10/8 – 20/9 (søknadsfrist 1. juni) Ordinær jakt:  25/10 – 20/12 Priser: Innenbygds: kr. 300 pr. kort. Utenbygds:  kr. 1000 pr. kort Utenbygds må kjøpe nytt kort for kvar periode. Innenbygdskort gjelder for begge […]

VILLREINJAKT

Områdene vi har kort på er Reinheimen og Snøhetta Vest. Priser jakt 2024: Korttype Innenbygds     Utenbygds     Fritt kort 3000 9600 Kluftbukk/ bukk u/55 kg 2300 7000 Simle / ungdyr 1600 4200 Kalv 750 2100 Jaktpakker på 3 dyr (fritt,simle,kalv)   30 000 Søknadsfrist ordinære kort 1. mai 2024, jaktpakker 1.april. Husk […]

ELG- OG HJORTEJAKT

Viltlaget organiserer elg- og hjortejakt på viltlagets areal. Området har de siste årene vært delt i 6 jaktfelt. Jaktlag bestående av innenbygdsboende blir prioritert . Alle rettighetshaverne i Lesja har gått sammen om felles forvaltning av elg og hjort, gjennom Lesja elgutvalg. Det stilles krav om at alle som deltar på elg- og hjortejakt må […]